Comentarios del lector/a

6 Dấu Hiệu Cảnh Báo Gan đang đầy Chất độc

"Beulah" (2018-03-21)

 |  Publicar respuesta

Vậy bạn hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra khi gan không thể loại bỏ được bilirubin cùng với các hồng cầu? Tất nhiên là cả người bạn sẽ biến thành màu vàng. Triệu chứng mệt mỏi mãn tính giống với ngưAñadir comentario