Comentarios del lector/a

 

"Dedra" (2018-03-29)

 |  Publicar respuesta

VCH? QUAN V?I C TRI?U CH?NG SAU? C?m th?y ??y b?ng, ch??ng h?i, bu?n n? ?au ng r vg th??ng v?? Ch ?n, khg cc?m gi th ?n? ?n v d? b? ti ch?y, ?i ngo ho?c khg ti? ?au D? D th?nh tho?ng l b?n c?m th?y khth?? C c?n ?au ?, ?au t?ng c?n, ?au qu?n k d ra l?ng th?m ch?au gi?a c? ?? L th? n c tri?u ch?ng tr khg c ln?i ?nh c?a b?n? N?u b?n khg t ra ???c nguy nh sau g?c r? c?a v?n ??, vhh dung b?n ?ang l h?i s?c kho? c?a mh, ??ng th?i ?ang phph?m ti?n b?c, cg s?c. ??ng ?? gia ?h ng??i th c?a b?n ph?i lo l?ng v? v?n ?? ?au d? d hay nhi?m vi khu?n H Pylori. L?i khuy cho b?n, tr??c ti b?n n hi?u nguy nh g?c r? c?a v?n ?? nh? con vi khu?n hp llo?i vi khu?n nh? th? n?

  • ^ a ? Ryholt (1997) p. 310

  • ^ a ? James (2005) p. 122

  • Khg t d?ng ph?

  • Tr Ng??c D? D CVi Khu?n HP

  • GGT: Gamma Glutamyl Transpeptidase t?n t?i trong thh t? b c?a ?ng m?t

  • 1 L?ch s? ph tri?n

  • Kh l s 80-100.000 VN?/L?n


Ph?n l?n c b?nh nh g ???c ch?n ?o lnam gi?i tu?i trung ni cc?n g c?p tr m?t ti?n s? b?nh ti?m ?n vph?n l?n b?nh nh cu?ng r??u http://mengancao.vn/benh-men-gan-cao-co-nguy-hiem-khong-623 th??ng xuy. Nguy nh s xa c?a b?nh g n?m ? nh?ng tr?c tr?c v? gen. Trong b?nh g, vi x?y ra do c tinh th? nh? c?a m?t ch?t g?i lAcid uric l?ng ??ng trong kh?p, ?ltinh th? mu?i Urat. Cnhi?u nguy c? l?ng ??ng mu?i Urat n?u n?ng ?? Acid uric cao trong c? th?. Tuy nhi, h?i ch?ng t?ng Acid uric vb?nh g lhai v?n ?? c?n ph?n bi?t, cho dcli h? ch?t ch? v?i nhau. Acid uric lm?t ch?t th?i hh thh b?i s? phh?y t? nhi ch?t purin trong c? th? (ch?t purin ctrong c t? b c?a c? th?). Ng??i Ai C?p c? ??i ?ti?n hh giao th??ng v?i c n??c lg gi?ng ngo?i qu?c c?a h? ?? c???c hg h quhi?m vk? l? v?n khg ???c t th?y ? Ai C?p. Trong giai ?o?n Ti?n tri?u ??i, h? ?thi?t l?p th??ng m?i v?i Nubia ?? c???c vg vh??ng li?u. T?i tri?u ??i th? hai, th??ng m?i gi?a Ai C?p c? ??i v?i Byblos ?gi cho Ai C?p c???c m?t ngu?n cung c?p g? ch?t l??ng v?n khg c? Ai C?p. Ng ng? Ai C?p c? ??i lm?t ng ng? ?a t?ng h?p, nh?ng n?d?n tr? thh m?t lo?i ng ng? ??n l?p sau n. ??n giai ?o?n H?u k? Ai C?p, n?ph triAñadir comentario